Așezare – Situl arheologic de la Ghigoiești, punct „Podul Trudeștilor”