Așezare – Situl arheologic de la Vlădiceni, punct „La Cânechiște”