Biserica „Buna Vestire” – Mănăstirea Durău

Cod LMI NT-II-m-B-10607.01
Localitate sat Ceahlău; comuna Ceahlău
Adresa -
Datare 1835
Latitudine N 46,99715
Longitudine E 25,92179

Între anii 1832-1835 s-a construit biserica actuală, sfințită de Mitropolitul Veniamin Costache, având hramul „Buna Vestire”. Pictura bisericii a fost executată în două etape: pridvorul, pictat între anii 1835 de monahii Macarie, Pimen și Ghervasie, iar restul bisericii, pictat între anii 1935 și 1937 de către Nicolae Tonitza și ucenicii lui. Sub indrumarea maestrului, studentii umanizeaza foarte mult personajele oferindu-le si ceva din specificul popular romanesc. Dupa terminarea picturii, in anul 1937, biserica a fost din nou sfiintita la data de 14 septembrie.

Deasupra intrării din pridvor în pronaos se află o pisanie scrisă în limba română cu caractere chirilice având următorul cuprins: „Biserica Bunei Vestiri a pre Sf. Născătoarii de Dumnezeu zidită în zilele Pre Înalțatului Domnu Mihail Grigoriu Sturza Voevod, cu blagoslovenia Preosfintului Mitropolit Veniamin, cu ajutorul acelor ce au năstăvit Duhul Sfânt, prin osârdia cuvioșii sale părintele Ghervasie și a neguțătorilor dumnealor frați Gheorghie și Ioan Prosie, și Vasilie Iliovici. Sihăstria Durăul în Muntile Pionul. 1835”.

Catapeteasma sculptată în lemn de tei și poleită cu aur a fost pictată la Constantinopol în 1835. Icoana mare, argintată a Maicii Domnului datează din secolul al XVIII-lea și se cunoaște a fi făcătoare de minuni.

Planul bisericii este cel obișnuit, în formă de cruce, cu două abside laterale ușor pronunțate și o a treia la altar, în prelungirea cărora se află corpul navei divizat în naos, pronaos și pridvor.
Pereții exteriori ai bisericii au fost consolidați în întregime în perioada 1999-2001.

Biserica Mănăstirii Durău a primit în anul 2003 și un al doilea hram – „Sf. Pantelimon”, cu binecuvântarea mitropolitului Daniel Ciobotea.