Biserica „Cuvioasa Paraschiva”, Secuieni

Cod LMI NT-II-m-B-10702
Localitate sat Secuieni; comuna Secuieni
Adresa -
Datare sec. XVIII - XIX
Latitudine N 46,85464
Longitudine E 26,84062

Biserica satului Secuieni cu hramul „Cuvioasa Parascheva” este zidită în anul 1762 din piatră şi cărămidă de către marele postelnic Nicolae Vârnav şi soţia sa Despa. A fost sfinţită în acelaşi an de episcopul Ioanichie al Romanului. În exterior biserica are înfăţişare de corabie iar în interior formă de cruce. Iniţial biserica nu avea turn pentru clopote şi pridvor. Atât în interior cât şi în exterior nu era pictată ci numai văruită. Datorită uzurii provocate de trecerea timpului, dar mai ales din cauza unui cutremur de la începutul secolului 19, clădirea bisericii prezenta fisuri mari longitudinale şi transversale. În anul 1886 i s-a făcut o reparaţie de consolidare şi unele adăugiri. I s-au făcut legături din fier transversale la fiecare arc de susţinere a bolţilor şi o legătură circulară în exterior. În interior la primul cerc din pronaos i s-au adăugat întăriri pentru a putea susţine greutatea turnului pentru clopote care acum a fost zidit deasupra. Tot acum i s-a adăugat şi pridvorul şi a fost acoperită cu tablă. Această lucrare a fost executată de meşteri locali cu cheltuiala locuitorilor satului şi a proprietarilor Gheorghe Morţun şi Dumitru Ioan.
În 1938 iarăşi i s-a făcut o reparaţie de întreţinere în interior şi exterior cu aprobarea comisiei monumentelor istorice, când au fost reparate fisurile şi s-a acoperit din nou cu tablă, iar în interior a fost pictată în ulei de către pictorii Vasile Hudici şi Nicolae Popa din Iaşi în stil bizantin. În 1959 această pictură a fost curăţată pe alocuri şi reparată de către pictorul Dimitrie Bascu din Bucureşti.
În interior se mai află catapeteasma şi amvonul confecţionate din lemn de tei sculptate şi poleite fără a se cunoaşte sculptorul şi pictorul. Vechimea acestora este deodată cu zidirea bisericii, 1762.