Biserica de lemn „Maria Magdalena” – Ansamblul schitului Țibucani

Cod LMI NT-II-m-B-10727.01
Localitate sat Țibucani; comuna Țibucani
Adresa -
Datare 1774, adăugiri 1859
Latitudine N
Longitudine E

Biserica monument istoric, cu hramul „Sfânta Maria Magdalena” este ctitoria spătarului Iordachi Cantacuzino Deleanu. Ea a fost construită în anul 1774 din lemn de stejar, pe temelie de piatră, în formă de cruce, prevăzută cu trei turle, tencuită în interior și căptuşită cu scândură în exterior. Având un plan simplu, cu pridvor deschis, interiorul fiind împărțit în pronaos, naos și altar, lăcașul de cult impresionează prin forma sa generoasă. De o frumusețe aparte este catapeteasma din lemn de tei sculptat, pictată în stil neobizantin, poleită cu aur, ce datează din sec. al XVIII-lea.