Biserica „Intrarea în Biserică” – Ansamblul schitului Vovidenia, Vânători-Neamț

Cod LMI NT-II-m-B-10631.01
Localitate sat Mănăstirea Neamț; comuna Vânători-Neamț
Adresa Str. Mihail Sadoveanu 84
Datare 1849-1857
Latitudine N 47,25636
Longitudine E 26,20773

În anul 1790, familia banului Gosan a ctitorit aici o biserică de lemn cu hramul „Sfântul Spiridon”. Schitul Vovidenia a fost rectitorit de către Episcopul Ioanichie al Romanului pe locul vechiului schit numit „Slătiorul” sau „Spirea”, cu hramul „Sfântul Ierarh Spiridon”. Aici au trăit monahi iubitori de linişte din Mănăstirea Neamţ şi tot aici şi-a petrecut anii de ucenicie Ioanichie, înainte de a ajunge episcop, lucru întâmplat în anul 1747.

Neuitând locul noviciatului său, Episcopul Ioanichie ctitoreşte aici o biserică de lemn în anul 1751, lângă alta mai veche din 1749. Lăcaşul este reînnoit, tot din lemn, între anii 1790-1799, prin contribuţia ieromonahului Isaia, egumenul Ioanichie de la Mănăstirea Bogdana şi stolnicul Atanasie Gosan, cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.

După 100 ani, în anul 1849, biserica Vovidenia a fost desfăcută şi dăruită locuitorilor din satul Lunca (comuna Vânători), în acelaşi an începând construirea actualei biserici de zid, ctitorită între 1849 şi 1853 de egumenii Daniil şi Gherasim Miron. Pisania bisericii spune:

„Chir Gherasim Miron, Mitropolitul Sofronie, prin arhiereul Marchian a sfinţit această biserică iar în anul 1873, fiind domn al Principatelor Unite Carol I, Mitropolitul Moldovei D.D. Calinic Miclescu, stareţ al mănăstirii Chir Timotei, s-au scris această inscripţie de ieroschimonahul Arsenie Ghibăcescu, unul din ctitori egumenul schitului, spre ştiinţă în viitoriu. În anul 1873, octombrie 11 s-au sfârşit aceasta.