Biserica „Pogorârea Sf. Duh”, Dulcești

Cod LMI NT-II-m-B-10617
Localitate sat Dulcești; comuna Dulcești
Adresa 38
Datare 1605, transf. sec. XVIII și XIX
Latitudine N 46,96652
Longitudine E 26,78647

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Dulcești este o biserică ctitorită în anul 1605 de marele paharnic Caraiman în satul Dulcești din comuna omonimă (județul Neamț). Ea se află situată la o distanță de 20 km nord-vest de municipiul Roman, pe drumul ce duce la Piatra Neamț (DN 15D).

Biserica pastreaza pisania deasupra intrarii in pridvor si contine urmatoarele:
„În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Treimei cele sfinte și nedespãrțite; iatã eu, robul stãpânului Hristosului meu, Io Caraiman mare paharnic și Kneaghina mea Anastasia, am zidit aceastã bisericã întru lauda Pogorârii Sfântului Duh, pe temelia cea veche aici în satul Dulcești, întru pomenirea noastrã și a copiilor noștri și a ctitorilor cei de la început. Și s-a început și s-a înãlțat în zilele dreptcredinciosului domnului nostru Io Ieremia Moghilã Voevod și Elisabeta Doamna, în anul 7113 (1605) aprilie 26. Și s-a sãvârșit la august 20 și s-a sfințit cu mâna Tot Sfântului Kir Agaton episcopul Romanului.” 

Biserica este în formă de cruce, clădită din piatră, cu rânduri de cărămidă, având turn dreptunghiular. Aspectul exterior al bisericii nu aminteşte cu nimic forma arhitectonică a bisericilor din acea vreme, din Ţara Moldovei. Interiorul nu păstrează despărţirea pronaosului de naos, prin pereţi de zid, ci numai forma obişnuită, trasă în lungime triplă, din faţa altarului, lipsind sistemul de boltire cu arcade sprijinite pe capiteluri.

Catapeteasma datează din secolul XVIII şi este lucrată în stil gotic. În anul 1994 a fost tratată chimic împotriva cariilor. Amprentele lăsate de cutremurele din anii 1977 şi 1982, au impus efectuarea unor lucrări de consolidare şi de reparaţii în interior şi exterior. În urma restaurărilor efectuate între anii 1990 şi 1994, s-a făcut resfinţirea în anul 1994, de către P.S. Eftimie, Episcopul Romanului.