Biserica „Sf. Nicolae”, Trifești

Cod LMI NT-II-m-B-10721
Localitate sat Trifești; comuna Trifești
Adresa -
Datare 1798
Latitudine N
Longitudine E

Biserica din parohie are hramul “Sfântul Ierarh Nicolae” si a fost sfinţită în anul 1798.

În vechea vatră a satului situată mai jos, spre albia secată a râului Moldova, a existat o bisericuţă de lemn cu hramul „înălţarea Domnului”, care a fost afectată de viituri, din patrimoniul acesteia păstrându-se icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, descoperită de către un cioban în apele râului.

Odată cu mutarea gospodăriilor pe deal, biserica respectivă a fost strămutată şi ea de către Lupu Balş, vel Logofăt şi Vornicul Ţării de Jos, pe locul unde, în anul 1798, fiul său, Constantin Balş, vel Logofăt de Ţara de Jos a ridicat actuala biserică, după cum reise din pisania aflată deasupra uşii de la intrare: „Acest Sfânt şi Dumnezeesc lăcaş, unde se cinsteşte şi se prăznuieşte hramul Sfântului „Ierarh Nicolae”, s-a zidit -din temelie şi până s-a săvârşit cu toate cele trebuitoare, cu cheltuiala Domniei sale Constantin Balş, vel Logofăt de Ţara de Jos, fiul răposatului Lupu Balş, vel Logofăt şi a iubitei soţii Ancuţa fica răposatului Constantin Catargiu vel Logofăt, care s-a gătit în anul 1799 august 15, spre veşnica pomenire şi dorinţa mântuirii a sufletelor Domniilor Sale şi tot neamul”.

De-a lungii vremii biserica a suferit mai multe reparaţii:

  • în anul 1896 i s-a adăugat pridvorul şi veşmântarul;
  • între anii 1870-1889 a fost zugrăvită prin sârguinţa preotului Vasile Damian;
  • între anii 1905-1906, i s-au făcut reparaţii capitale sub îndrumarea Pr. Gheorghe Popovici;
  • în anul 1951 şi, apoi, în 1963, sub grija preoţilor Gheorghe Căluianu şi Nicolae Oglan, a fost curăţată pictura şi i-au fost făcute unele reparaţii;