Casă, azi fundația „Omenia”, Târgu Neamț

Cod LMI NT-II-m-B-10715
Localitate oraș Târgu Neamț
Adresa Str. Ștefan cel Mare 72A
Datare cca. 1900
Latitudine N 47,20574
Longitudine E 26,37016

Din anul 1995 organizația a funcționat fără personalitate juridică în spațiul pus la dispoziție de parohia Bisericii Sf.Ilie din Tg. Neamț. Prin efortul unui grup de inițiativă format din 17 persoane, s-a identificat ca oportunitate la nivelul orașului asigurarea unei mese calde pentru persoanele lipsite de hrană zilnică.  De asemenea,  fundația are grijă de copiii din familii sărace, are centru de zi și cercuri de cusut, de țesut și de artizanat. Necesitatea atragerii de fonduri materiale și financiare a dus la instituționalizarea organizației.
Din anul 1997, Fundația Filantropică Omenia, legal constituită conform Legii 21/1924 prin Hotărâre Judecătorească PJM1/27.02.1997, are ca beneficiari membrii familiilor afectate de restrângerea activităților economice la nivelul orașului Târgu Neamț.