Conacul Cantacuzino-Pașcanu – Ansamblul conacului Cantacuzino – Pașcanu, Costișa

Cod LMI NT-II-m-B-10611.01
Localitate sat Costișa; comuna Costișa
Adresa -
Datare sf. sec. XIX
Latitudine N 46,75044
Longitudine E 26,66623