Necropolă tumulară „Braniște”

Cod LMI NT-I-s-B-10521
Localitate sat Nemțișor; comuna Vânători-Neamț
Adresa „Braniște”
Datare sec. III - IV p. Chr.
Latitudine N
Longitudine E

La Branişte, satul Nemţişor s-a descoperit cel mai mare cimitir din România, care aparţine „Culturii tumulilor carpatici” (CTC). Dintr-un total de 34 de movile identificate, au fost investigate până acum 21. Toţi tumulii cercetaţi au dat la iveală şi sticlă fragmentară, adesea topită în urma arderii, ceea ce îngreunează recunoaşterea formelor. Mai mult, adesea în diferite complexe a fost găsită sticlă de un tip deosebit, care avea în compoziţie o substanţă (sau substanţe) de natură organică în proporţie de peste 44 %; în cursul analizelor chimice s-a putut constata doar dispariţia acestei substanţe, care n-a putut fi identificată. În timpul cercetărilor s-au putut observa formele probabile ale unor brăţări şi mărgele sau perle pe care le avea sticla de acest tip; în contact cu aerul, fiind trecute şi prin foc, aceste vestigii s-au pulverizat în cea mai mare parte.
Dintre fragmentele mai bine păstrate au putut fi recunoscute resturile unei ceşti (tumul 8), ulcior (tumul 21), ca şi pereţii unui alt vas (tumul 30).
În continuare, se descriu tumulii 8, 21 şi 30, împreună cu anexele şi materialul apărut. Analiza descoperirilor confirmă apartenenţa culturală şi încadrarea cronologică (secolul IV).