Situl arheologic de la Cășăria, punct „Dealul Mătăhuia”

Cod LMI NT-I-s-B-10491
Localitate sat Cășăria; comuna Dobreni
Adresa „Dealul Mătăhuia”
Datare -
Latitudine N 46,98380
Longitudine E 26,41206

Situată în zona subcarpatică a Moldovei, pe o înălţime dominantă ce constituie terasa superioară a râului Cracău, la o altitudine absolută de 520 m, staţiunea Mătăhuia este cunoscută încă din anul 1936, când a fost efectuat aici un sondaj de informare de către VI. Dumitrescu şi C. Matasă.
Deşi depunerile arheologice atestă toate cele trei faze de dezvoltare a culturii Cucuteni, stratigrafia este relativ simplă. Cele trei niveluri suprapun pământul galben, steril din punct de vedere arheologic, care a fost afectat de săparea unor gropi şi a şanţului de apărare.
Şanţul defensiv, care completa sistemul natural de protecţie a aşezării eneolitice, a fost surprins la circa 90 m depărtare de capătul actual al promontoriului. Au fost investigate parţial resturile unor locuinţe de suprafaţă, care corespund celor trei niveluri sus menţionate. Starea materialului ceramic cercetat, precum şi lipsa altor categorii de obiecte tipice, nu permit datarea precisă a tuturor complexelor de locuire.
În afară de investigarea parţială a acestora, au fost cercetate două aglomerări de chirpici, din care cel puţin una, situată în nivelul intermediar, poate să reprezinte resturile unui cuptor, cât şi un „pavaj” de pietre de râu care datează de la sfârşitul culturii Cucuteni sau chiar de mai târziu.
Cele trei gropi interceptate, săpate în pământul galben până la aproximativ 1,45 m adâncime de la nivelul de călcare actual, au conţinut materiale ceramice Cucuteni A şi/sau A-B.
Din stratul de cultură şi complexele investigate au rezultat numeroase materiale arheologice (ceramică, plastică antropomorfă şi zoomorfă, unelte de piatră şi lut ars, etc.), aflate în curs de prelucrare, care împreună cu observaţiile din teren permit reconstituirea unor aspecte importante privitoare la trecutul comunităţilor cucuteniene care au locuit în Subcarpaţii Moldovei, asupra cărora centrul de cercetare de la Piatra-Neamţ intenţionează să îşi orienteze atenţia şi în anii următori.

Situl cuprinde: