Situl arheologic de la Costișa, „Dealul Cetățuia”

Cod LMI NT-I-s-B-10494
Localitate sat Costișa; comuna Costișa
Adresa „Dealul Cetățuia” la 2 km de Dealul Stanciului, pe terasa superioară din stânga râului Bistrița
Datare -
Latitudine N
Longitudine E

Aşezarea se află pe un promontoriu numit „Cetăţuia”, desprins din terasa înaltă a râului Bistriţa, situat în marginea estică a localităţii Costişa, com. Costişa, jud. Neamţ. Cele mai intense urme de locuire aparţin epocii bronzului (cultura Monteoru, fazele Ic2-Ic1; cultura Costişa) şi epocii neolitice (cultura Precucuteni).

Primele cercetări au fost efectuate în anul 1937 de către Radu Vulpe şi Constantin Matasă.

Situl cuprinde: