Situl arheologic de la Davideni, punct „La Izvoare-Spiești”

Cod LMI NT-I-s-B-10496
Localitate sat Davideni; comuna Țibucani
Adresa „La Izvoare-Spiești”
Datare -
Latitudine N 47,14138
Longitudine E 26,59274

Cercetările arheologice de la Davideni, comuna Ţibucani, punctul „La izvoare-Spieşti” au ca obiectiv principal investigarea aşezării din secolele V-VII. În suprafaţa săpată, de cca. 625 mp, au fost descoperite şi materiale arheologice din epoci mai vechi, mai ales din aşezarea aparţinând culturii Noua şi din aşezarea geto-dacică, cu elemente bastarnice, din secolele III-II a.Chr.

În suprafaţa cercetată s-au găsit sporadic şi materiale aparţinând unor epoci mai vechi, respectiv: cultura Noua, Hallstatt-ul târziu şi epoca geto-dacică cu elemente bastarnice). Şi în această campanie obiectivul principal al cercetării l-a constituit aşezarea din mileniul I p. Chr.
Din aşezarea aparţinând secolelor V-VII au fost descoperite încă cinci locuinţe, precum şi două cuptoare din lut cruţat, construite „în aer liber”, spre una din marginile aşezării. Cele cinci locuinţe, având câte o singură încăpere, cu pereţii din bârne lutuite şi acoperişul în două ape, aveau podeaua amenajată prin bătătorie, mai mult sau mai puţin adâncită faţă de nivelul de călcare din secolele VI-VII. S-au găsit şi gropile unor furci care susţineau pereţii şi acoperişul. În toate locuinţele s-au găsit instalaţii pentru foc.
Inventarul aflat în locuinţe, precum şi în stratul de cultură aparţinând aşezării din a doua jumătate a mileniului I p.Chr., se compune în primul rând din ceramică lucrată cu mâna şi la roată. Cu mâna s-au confecţionat, dintr-o pastă grosieră, borcane şi tipsii. În ansamblul ceramicii lucrate cu mâna se disting tipurile de factură autohtonă şi tipurile de factură slavă arhaică. În general, ceramica lucrată cu mâna din secolele VI-VII nu este ornamentată. S-au găsit însă şi fragmente ceramice din vase borcan lucrate cu mîna, decorate cu benzi de striuri în val mărginite de striuri drepte, fapt ce ne determină să încadrăm această locuinţă într-o etapă mai târzie, din evoluţia aşezării, respectiv în a doua jumătate a sec. al VII-lea şi sec. al VIII-lea.
La roată, din pastă cu nisip în compoziţie, s-au confecţionat borcane, mici şi mijlocii, deseori decorate cu striuri drepte şi vălurite. Mai menţionăm că în locuinţe s-au mai găsit câteva fusaiole din lut, bitronconice; o fusaiolă din caolin ornamentată cu nervuri orizontale; un împungător dintr-un vârf de corn şi un fragment dintr-un pieptene din os, cu dinţi bilaterali. Din stratul de cultură corespunzător aşezării din secolele V-VII, provine o fibulă din bronz de tip bizantin, realizată prin turnare, piesă de o valoare artistică şi istorică deosebită.
Materialele descoperite în cele74 de locuinte din aşezarea de la Davideni contribuie la mai buna cunoaştere a culturii Costişa-Botoşana-Hansca, în fapt a epocii de formare a poporului român.

Situl cuprinde: