Situl arheologic de la Săbăoani, punct „La Islaz”

Cod LMI NT-I-s-B-10537
Localitate sat Săbăoani; comuna Săbăoani
Adresa „La Izlaz” la 2 km E de sat
Datare -
Latitudine N 47,02029
Longitudine E 26,88709

Campania de cercetare arheologică din anul 2001 a avut ca scop depistarea limitelor de S-SE a necropolei din sec. IV p. Chr., verificarea limitelor locuirii din sec. II-III şi sec. VI-VII în partea de S a aşezării din aceste perioade, precum şi salvarea unor complexe de locuire din diferite perioade, care apar în malurile zonei izvoarelor din apropiere.

Sabaoani_1Pentru delimitarea aşezărilor din partea de S a staţiunii arheologice au fost trasate trei casete, în zonele unde au fost surprinse patru locuinţe adâncite din sec. VI – VII şi o locuinţă – bordei din sec. II – III. Cele trei casete  reprezintă o suprafaţă de teren cercetată de 108 m2 şi un volum de peste 162 m3. Fiecare din cele patru locuinţe din sec. VI – VII p. Chr. avea câte un pietrar pentru încălzit şi două din ele aveau şi câte un cuptor pentru copt pâine sau pentru gătit.

Din punct de vedere al materialului arheologic, trebuie să remarcăm sărăcia acestor locuinţe, majoritatea materialelor constituind-o ceramica lucrată la mână, oase de animale provenite de la consumul de carne precum şi câteva obiecte, printre care remarcăm câteva fusaiole, cuţite din fier şi aşa numitele tăvi din lut ars.

A doua zonă care a fost cercetată se referă la delimitarea necropolei din sec. IV p. Chr., fiind trasată o secţiune, în continuarea celor 23 din anii precedenţi,  care explorează zona de SE a necropolei având o lungime de 30 m şi o lăţime de 2 m. Şi aici, încă de la adâncimea de -0,2 m s-au descoperit numeroase materiale aparţinând epocii feudale, câteva locuinţe adâncite din aceeaşi perioadă, cuptoare pentru încălzit sau copt pâine şi multă ceramică. Printre obiecte notăm câteva cuţite de fier, obiecte de podoabă şi fragmente de teracotă de la sobele de încălzit. Tot în această secţiune s-au descoperit şi două locuinţe adâncite din sec. VI – VII, cu pietrare în interior şi cu cuptoare pentru gătit. Ca şi la celelalte locuinţe din această perioadă, semnalăm prSabaoani_2ezenţa ceramicii, a diferitelor obiecte de uz casnic şi fragmente dintr-un tipar de cercei şi ace. Nu lipsesc nici materialele din epoca bronzului sau a dacilor liberi – sec. II – III p. Chr.

Rezultatele campaniei arheologice din acest an sunt deosebit de bogate şi interesante, atât prin numărul şi valoarea lor cât şi prin faptul că lămuresc diverse situaţii privind întinderea unor necropole sau a aşezărilor din diferite epoci.

Staţiunea arheologică de la Săbăoani, fiind un mare complex de aşezări de la eneolitic până în feudalismul dezvoltat, constituie un obiectiv deosebit de important, care impune continuarea, cu mai mare intensitate, a cercetărilor în anii viitori.

Situl cuprinde: