Turn clopotniță – Ansamblul Curții Domnești, Piatra Neamț

Cod LMI NT-II-m-A-10567.03
Localitate municipiul Piatra Neamț
Adresa Piața Libertății 2
Datare 1499
Latitudine N
Longitudine E

Alături de casele domneşti şi de biserică, opera constructivă din vremea lui Şefan cel Mare, a fost întregită şi de un turn-clopotniță. Ridicarea acestui turn avea să fie săvârşită, aşa cum o arată pisania aşezată pe latura de est a edificiului, la 1499 octombrie 28.

Caracteristic turnului îi este îmbinarea dintre planul pătrat şi planul octogonal. Astfel, dacă în registrul inferior, până la înălţimea de 7m, planul este unul pătrat, în registrul superior el se transformă într-unul octogonal, cu precizarea că, din colţurile pătratului nasc patru contraforturi ce se continuă pe cele patru laturi mai mici ale octogonului.

De-a lungul veacurilor, turnul a cunoscut unele adăugiri, în deosebi în epoca modernă, dar fără a pune în pericol valoarea sa arhitectonică. O astfel de intervenţie a constat în adosarea pe latura de nord a edificiului, probabil prin veacul al XVIII-lea sau începutul veacului următor, a unei construcţii cu etaj, ce deservea lăcaşul de cult, aşa cum apare ea în calendarul lui Gheorghe Asachi. La aceasta putem adăuga şi supraînălţarea turnului prin adăugarea unui foişor de foc. Cât priveşte ceasul, el a fost aşezat în anul 1890, fiind „donat de Vasile Miteanu, în memoria moşului său Nicolae Gridov în anul 1890”.