Necropolă tumulară, Vatra satului, comuna Brusturi

Cod LMI NT-I-s-B-10542
Localitate sat Târzia; comuna Brusturi
Adresa Vatra satului
Datare sec. III - IV p. Chr.
Latitudine N 47,31512
Longitudine E 26,35436

Necropolă tumulară; „cultura tumulilor carpatici”, sec. IV p.Chr.
Necropola de la Târzia avea iniţial 16 tumuli, din care au fost săpaţi 11 tumuli, restul de 5 fiind complet distruşi de lucrările agricole. Cele 11 movile explorate au dat la iveală complexe funerare de incineraţie, defuncţii fiind arşi pe loc sau în apropiere. Resturile de la rug, cuprinzând îndeosebi ceramică, oase calcinate, cărbune ş.a. au fost depuse în mijlocul monumentului, pe suprafeţe special amenajate, ori în gropi (arse sau nu). Inventarul este sărăcăcios, constituit din ceramică, sticlă, oase de animale şi umane, cărbuni, piese mici de harnaşament (din bronz sau fier), un pinten de fier etc. Olăria este lucrată cu roata (predominant) şi cu mâna (Przeworsk). Ceramica lucrată cu roata imită forme romane sau este de import (mai ales amfore). Necropola de la Târzia se datează în sec. IV p.Chr. şi poate fi atribuită „Culturii tumulilor carpatici”.
Cercetări sistematice; 1977, 1979, 1982;