Situl arheologic de la Lunca, punct „Poiana Slatinii”

Cod LMI NT-I-s-B-10515
Localitate sat Lunca; comuna Vânători-Neamț
Adresa „Poiana Slatinii”
Datare -
Latitudine N 47,24254
Longitudine E 26,30983

Punct de exploatare a sării, cu multiple depuneri arheologice.
Au fost cercetate consistente depuneri arheologice aparţinând neo-eneoliticului, culturile Starcevo-Criş, Precucuteni, Cucuteni; epocii bronzului, cultura Costişa, Noua; Hallstatt-ului, grupul Corlăteni; sec. IV-III a.Chr.; cult.Carpica, sec. II-III; cultura Sântana de Mureş, sec. IV; sec. V-VII p.Chr.; X-XII p.Chr.; sec. XVI-XVII.

Fiind cele mai consistente şi cu un grad ridicat de noutate, aşezările neolitice timpurii de la Lunca şi Oglinzi oferă o importantă cantitate de materiale arheologice şi informaţii ştiinţifice care în mod categoric vor ajuta la clarificarea multora dintre problemele ce privesc îndeosebi cultura Starcevo-Criş.
Remarcabil este faptul că prin săpăturile din aceste staţiuni pot fi verificate o serie de observaţii mai vechi privind exploatarea slatinelor de către comunităţile preindustriale, inclusiv modalităţile de obţinere a sării din izvoarele sărate – şi se pot urmări relaţiile existente altădată între centrele de exploatare a NaCl şi aşezările din jur.
De un real interes se dovedeşte îndeosebi depunerea care aparţine epocii bronzului, care prin dimensiuni (cca. 0,80 m grosime), conţinut şi tipologia ceramicii, aduce contribuţii importante la cunoaşterea realităţilor culturale din perioada mijlocie a bronzului tracic de la est de Carpaţi.

Staţiunea de la Lunca constituie unul dintre obiectivele arheologice importante de la est de Carpaţi, care prin consistentele depuneri Starèevo-Criş, Precucuteni, Cucuteni, Costişa-Komarovo, Noua, Corlăteni şi Canlia, cât şi prin resturile materiale ce aparţin culturii ceramicii liniare, perioadei de tranziţie la epoca bronzului, daco-carpilor, culturii Sântana de Mureş, secolelor V-VII, X-XII şi Evului Mediu dezvoltat, evidenţiază interesul permanent al comunităţilor din zonă pentru cel mai abundent izvor de apă sărată de pe Culmea Pleşului, o ramificaţie a Carpaţilor Orientali.

Ansamblul cuprinde: